Anonim

Temaer

Abstrakt

På grunnlag av kliniske observasjoner ble vi oppmerksom på aggressiv oppførsel blant ungdomsmødre rettet mot deres nyfødte spedbarn preget av å plukke, peke og klemme. En studie ble utformet for å kvantifisere disse oppføringene. Ti minutters individuelle ammende interaksjons-sekvenser for 34 ungdomsmødre under nittin år og 12 voksne mødre ble videoopptatt i en standardinnstilling i løpet av de første tre postpartedagen. Båndene ble scoret av to observatører som talt frekvensen av oppførsel observert over ti minutter. Intercoderens pålitelighet var større enn 0, 90 på alle oppførte skåringer. Videobånd av 46 fag ble tilfeldig bestilt og ratere var blinde for studiehypotesen og mors alder. Tolv (12) av trettifire (34) ungdommer og en (1) av tolv (12) voksne ble observert å ha litt aggressiv oppførsel. Når antall ungdommer observert i aggressiv atferd er i motsetning til forventninger basert på observasjon av voksenatferd, er forskjellen svært signifikant (p <0.001). En mer generell hypotese assosierende alder og aggressiv atferd er marginalt signifikant hos ungdommer som viser flere og voksne mindre aggressiv oppførsel enn sjansen ville diktere (p <.0725). Vi foreslår at disse aggressive atferdene sett hovedsakelig blant ungdomsmødre kan brukes som markører for fremtidig sosial morbiditet, slik som utilstrekkelig moderering av deres barns tørre barn.

Anbefalt Redaksjonens