Anonim

Temaer

Abstrakt

Modeller foreslått av Gale og Pooni, Kumar og Khush er brukt for å studere arv av amyloseinnhold i et diallel sett av kryss produsert av syv eliteinavlede linjer av indica- ris som representerer alle de største riskrevende områdene i verden. I teorien er standard (Hayman og Griffings) analyser av diallel-tabeller og Wr / Vr- forholdet funnet å gjelde selv om egenskapen under undersøkelse uttrykkes i en triploid tilstand. Det er videre avdekket at gjensidige virkninger kun kan oppdages entydig i F 2 diallelen, og additiv og ikke-additiv effekter kan ikke skilles i B 1 og B 2 dialleller når de analyseres separat. Analyse av eksperimentelle data viser at additiv og dominanseffekter er de viktigste kildene til variasjon blant de 21 kryssene på 7 × 7 diallel. Sammenligninger av B 1 og B 2 dialleller viser også at effektene av enkeltdose dominans ( h a1 type) avviger vesentlig fra dobbeltdosering dominans ( h a2 type) effekter. I tillegg bekreftes cytoplasmatisk kontroll av amyloseinnhold entydig, og en stor andel av den arvelige variasjonen er vist å være kontrollert av en serie av multiple alleler med store effekter.

Anbefalt Redaksjonens