Anonim

Temaer

Ronald Evans og kollegaer ved Salk Institute (La Jolla, CA) rapporterer den første transgene musen som kan fornemme og reagere metabolisk til menneskelige toksiner ( Nature 406, 435-439, 2000). Dyreart reagerer annerledes på fremmede stoffer, en observasjon som ledet forskerne til å identifisere artsspesifikke reseptorer for xenobiotic sensing mekanismer. Tidligere identifiserte forskerne SXR, en human nukleær reseptor som reagerer på xenobiotiske forbindelser ved å aktivere cytokrom CYP3A-genuttrykk, noe som fører til toksinforringelse. Forutse at evolusjonær divergens av denne reseptoren kunne være ansvarlig for artsspesifikke xenobiotiske sensing, de dannet mus med målrettet forstyrrelse i museg homologen, PXR, og viste at de ikke lenger kunne aktivere CYP3A-genuttrykk som svar på gnagespesifikke CYP3A-induktorer. Deretter introduserte de en aktivert form av det humane SXR-genet i PXR-null-bakgrunnen, og viste at musene nå kunne fornemme og nedbryte menneskelige xenobiotika som gnagere er naturlig utsatt for. Evans mener at modellen kan brukes til å skjerme medikamenter for falsk aktivering av SXR, noe som fører til narkotika-interaksjon. "Antibiotika og selv urtemedisiner som St. John's Wort kan utløse SXR, " hevder Evans, "og forårsaker at kvinner tar orale prevensiver for å levere" mirakelbarn "."

Anbefalt Redaksjonens