Anonim

Temaer

Abstrakt

Den naturlige rikelige todimensjonale utvekslingen 13C NMR viste den meget nærhet mellom karboksylkarbonet av PMAA og karbonylkull av PVAc i den blandbare PMAA / PVAc = 3/1-blanding. Den estimerte avstanden mellom CO-karbonene er ca. 0, 37 nm. Denne tette avstanden induseres av en sterk hydrogenbinding mellom hydrogenet av karboksylgruppe for PMAA og oksygen av karbonylgruppen for PVAc. Beregningen av molekylmekanikk (MM) viser at avstanden mellom hydrogenbindingen mellom hydrogenet i karboksylgruppen og oksygenet av karbonylgruppen er ca. 0, 2 nm ved å fikse den intermolekylære (interpolymer) C-C-avstanden mellom CO-karbonene å være 0, 37 nm. Denne verdien er rimelig for den meget sterke hydrogenbindingsinteraksjonen. Denne interaksjonen gjør 13 C kjemisk forskyvningsverdien av PVAc karbonylkarbon topp til lavere felt med 4 ppm og det for PMAA karboksylkarbon topp for å bytte mot øvre felt med 4 ppm. MM-beregningen viste også at avstanden mellom ryggradskolonene i PMAA og PVAc er mindre enn 1 nm. Denne meget tverrnære nærhet for den interaksjonerte regionen er viktig for å lage de homogene PMAA / PVAc-blandingene i en skala fra 2-5 nm.

Anbefalt Redaksjonens