leukemi
  • Målretting av homøostatiske mekanismer for endoplasmatisk retikulumspenning for å øke mottakelsen av kreftceller til fenretinidinducert apoptose: rollen av stressproteiner ERdj5 og ERp57

    June 25,2019
  • Farger på nanoskalaen

    June 25,2019
  • Bevaring: Hvordan kunst sparer Vesten

    June 25,2019