Anonim

Temaer

  • Dyresykdom modeller
  • Nyrene cellekarsinom

En ny autohytonisk musemodell av rencellet nyrecellekarcinom (ccRCC) kan brukes til å undersøke ccRCC-biologi og teste nye terapier. Kombinert sletting av Vhl, Trp53 og Rb1 i nerveepitelceller induserte utviklingen av ccRCC-tumorer som oppstod fra det proksimale tubulat og hadde lignende cellulære og molekylære egenskaper til humant ccRCC, inkludert tilbakevendende mutasjoner i gener assosiert med primærcilium. Ulike musetumorer reagerte annerledes på ccRCC-terapier og til HIF-a-inhibering, noe som tyder på at modellen kan være et nyttig verktøy for identifisering av molekylære determinanter av svulstfølsomhet og motstand.

Forfattere

  1. Søk etter Ellen F. Carney i:

    • Nature Research tidsskrifter •
    • PubMed •
    • Google Scholar

Anbefalt Redaksjonens