Anonim

Temaer

Abstrakt

Denne rapporten dekker resultatene av en studie om evaluering av effekten av nano-SiC-partikler på mekaniske, termiske og elektriske egenskaper ved epoksy ved lap shear, TGA, DSC og elektriske tester. Epoksykompositter fylt med mikro-SiC-partikler ble også studert for sammenligning. Mekanismene for ytelsesforbedring ble diskutert i detalj. Resultatene viste at ved identisk lasting har silanbehandlede nanokompositter med nano-SiC de beste egenskapene. Volumresistivitetsminskningen, dielektrisk konstant ε økning og tap tangent tan (δ) økning ved tilsetning av silanbehandlede nano-SiC partikler er mindre enn de av de andre fyllstoffene. Silanbehandling av nanopartikler forbedrer hver ytelse, blant annet øker skjærstyrken, termisk stabilitet, volumresistivitet og reduserer e og (δ). Tilsetningen av nano-SiC-partikler forbedrer skarphetstyrken ε og tan (δ), samtidig som den øker termisk stabilitet av epoksy. 8 vol. % silanbehandlet nano-SiC / epoksy kompositt har den høyeste forskyvningsstyrken 10, 6 MPa med maksimal forbedring, 80%, over den fine harpiksen. Det har også god temperatur uavhengighet av dielektriske egenskaper og nok volum resistivitet, som oppfyller etterspørselen av enkelte mikroelektronikk materialer.

Anbefalt Redaksjonens