Anonim

Temaer

Abstrakt

Rekombinant adenovirus (Ad) vektorer kan oppnå effektiv in vivo genoverføring og er dermed viktige i sammenheng med en rekke genterapi-tilnærminger. Den cellulære reseptoren for Ad fiber-knappen er utbredt på et antall normale vev som undergraver målingen av Ad til bestemte tumorceller. Derfor er ablationen av innfødte Ad-tropisme og innføringen av den nye Ad-tropismen både nødvendig for å målrette Ad vektorer spesielt mot svulster. I denne studien har vi utviklet en fleksibel metode for å krysse sammen Fab-fragmentet av et nøytraliserende anti-knop monoklonalt antistoff (1D6.14) til en cellereceptorligand. Tverrbindingsdelene er komplementære genkjenningsenheter med lav molekylvekt, likt i konvensjon til avidin-biotinsystemet. For bevis på konsept, vi kryssbundet 1D6.14 Fab til den grunnleggende fibroblastvekstfaktoren (FGF2). Fab- og FGF2-konjugatene ble syntetisert og karakterisert både strukturelt og funksjonelt. Konjugatene ble deretter kompleksdannet med en adenovirusvektor som bærer firefly luciferase (AdCMVLuc) og det resulterende komplekset ble brukt til å vise infeksjon av et antall tumorcellelinjer som uttrykker FGF-reseptorer. Dette tverrbindingssystemet bør gi en rask og bekvem metode for å konjugere forskjellige ligander til Fab-fragmentet for å målrette Ad-vektorer til forskjellige typer tumorer.

Anbefalt Redaksjonens